Advocaat Kouwenhoven Eindhoven, mijn kantoor is laagdrempelig en kenmerkt zich door een persoonlijke aandacht voor uw problemen waarbij uw belangen voorop staan.

Persoon- en Familierecht:

 • Echtscheiding, beëindiging samenwonen etc.
 • Omgang en gezag
 • Vaderschapsacties, erkenning en gerechtelijke vaststelling vaderschap
 • Alimentatie
 • Verdeling van het huwelijkse vermogen

Strafrecht:

 • Verkeersrecht
 • Gewelds- en zedendelicten
 • Opiumdelicten
 • Uitlevering
 • Vermogensdelicten
 • TBS-zaken

Bopz:

Gedwongen opname in psychiatrische ziekenhuizen op grond van IBS (inbewaringstelling) of met een RM (rechterlijke machtiging zoals voorlopige machtiging, machtiging voortgezet verblijf en voorwaardelijke machtiging).

© Copyright - mr.M.T. Kouwenhoven advocaat